Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Ferieaftale for ansatte i kommuner: Regler og retningslinjer

Ferieaftale for ansatte i kommuner: Regler og retningslinjer

Understanding Public Holiday - Pay & Time Off | Employsure Animation

aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Som ansat i en kommune er det vigtigt at have styr på dine ferierettigheder og de aftaler, der gælder for din ferie. Derfor har KL og de faglige organisationer indgået en aftale om ferie for personale ansat i kommuner. I denne artikel vil vi give dig en oversigt over aftalen og dine rettigheder i forhold til ferie.

Aftalen om ferie for personale ansat i kommuner blev indgået i 2015 mellem KL og de faglige organisationer FOA, Danmarks Lærerforening, Socialpædagogernes Landsforbund, BUPL og HK/Kommunal. Aftalen gælder for alle ansatte i kommuner og amtskommuner, herunder også tjenestemænd og overenskomstansatte.

Aftalens formål er at sikre ensartede og rimelige vilkår for ferie for alle ansatte i kommuner. Aftalen skal også sikre, at ansatte har gode muligheder for at afholde deres ferie, samt at ferie kan planlægges i god tid.

Ret til ferie

Som ansat i en kommune har du ret til at holde ferie i henhold til ferieloven. Du har ret til fire ugers ferie om året, og efter 25 års ansættelse har du ret til fem ugers ferie. Du optjener ferie med tolv procent af din løn, og ferien optjenes fra 1. september til 31. august.

Derudover har du også ret til ferie i forbindelse med din ansættelse i kommunen. Denne ferie er fastsat i aftalen om ferie for personale ansat i kommuner.

Ferie i forbindelse med ansættelse

Aftalen om ferie for personale ansat i kommuner fastsætter følgende ferier, ud over de fire eller fem ugers ferie i henhold til ferieloven:

– Seks feriedage i forbindelse med ansættelse i kommunen. Disse feriedage skal afholdes inden for det første år af ansættelsen.
– En tvungen ferielukning i julen og nytåret, som er fastsat til fem arbejdsdage.
– En tvungen ferielukning i uge 29 og 30, hvis arbejdspladsen er lukket i disse uger. Hvis arbejdspladsen er åben i disse uger, kan der aftales anden ferie.

Feriedagene i forbindelse med ansættelse må ikke overføres til efterfølgende ferieår, og du skal afholde dem inden for det første år af ansættelsen. Du kan dog aftale med din arbejdsgiver, at en eller flere af feriedagene udbetales i stedet for at blive holdt som ferie.

Derudover skal du også holde de tvungne ferielukninger i julen og nytåret og i uge 29 og 30, hvis det er relevant for din arbejdsplads. Din arbejdsgiver skal informere dig om de specifikke datoer for lukningerne i god tid.

Ferieønsker

Som ansat har du ret til at afgive ferieønsker for det kommende ferieår. Ferien skal planlægges i god tid, så du og din arbejdsgiver kan planlægge arbejdet og sikre en god bemanding i ferieperioden.

Du skal afgive dine ferieønsker senest den 1. oktober det foregående år. Din arbejdsgiver er herefter forpligtet til at imødekomme dine ferieønsker i det omfang, det er muligt.

Hvis der er flere ansatte, der ønsker at holde ferie på samme tid, skal det afgøres ved lodtrækning eller ved en aftale mellem de ansatte.

Ferieafvikling

Ferien skal afvikles inden for det ferieår, som den er optjent i. Det betyder, at du ikke kan overføre din ferie til det næste ferieår. Din arbejdsgiver har dog mulighed for at give dig tilladelse til at overføre en del af din ferie til det næste ferieår, hvis der er særlige forhold, der gør det nødvendigt.

Hvis du bliver syg i ferien, kan du få feriedagene tilbage. Det kræver dog, at du er blevet syg i mindst to dage i træk, og at du sender en lægeerklæring til din arbejdsgiver.

Hvis du ønsker at ændre din ferieplan, skal du kontakte din arbejdsgiver så hurtigt som muligt. Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at imødekomme dine ønsker om ændring af din ferieplan, men vil forsøge at finde en løsning i det omfang, det er muligt.

Feriepenge

Som ansat i en kommune har du også ret til at få udbetalt feriepenge. Ferieloven fastsætter, at du har ret til at få udbetalt 12,5 procent af din bruttoløn som feriepenge. Ferieloven regulerer også, at feriepengene skal udbetales senest den 30. september hvert år.

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du selv sørge for at tage feriepenge med i din lønudbetaling i forbindelse med ferien. Feriepengene er skattepligtige, og du skal betale skat af dem.

FAQs

Q: Hvornår skal jeg afholde mine feriedage i forbindelse med ansættelse i kommunen?

A: Du skal afholde feriedagene inden for det første år af din ansættelse. Du kan aftale med din arbejdsgiver, at en eller flere af feriedagene udbetales i stedet for at blive holdt som ferie.

Q: Hvad sker der, hvis jeg ikke kan holde min ferie i det pågældende ferieår?

A: Ferieloven fastsætter, at ferie skal afholdes inden for det pågældende ferieår. Din arbejdsgiver kan dog give tilladelse til at overføre en del af din ferie til det næste ferieår, hvis der er særlige forhold, der gør det nødvendigt.

Q: Kan jeg ændre min ferieplan, hvis jeg får brug for det?

A: Hvis du ønsker at ændre din ferieplan, skal du kontakte din arbejdsgiver så hurtigt som muligt. Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at imødekomme dine ønsker om ændring af din ferieplan, men vil forsøge at finde en løsning i det omfang, det er muligt.

Q: Hvordan får jeg mine feriepenge udbetalt?

A: Ferieloven fastsætter, at feriepengene skal udbetales senest den 30. september hvert år. Hvis du ønsker at holde ferie, skal du selv sørge for at tage feriepenge med i din lønudbetaling i forbindelse med ferien. Feriemidlerne er skattepligtige, og du skal betale skat af dem.

Q: Har jeg ret til ferie i forbindelse med min ansættelse i kommunen?

A: Ja, du har ret til seks Feriedage i forbindelse med ansættelse i kommunen, som skal afholdes inden for det første år af ansættelsen. Derudover har du også ret til en tvungen ferielukning i julen og nytåret på fem arbejdsdage og en tvungen ferielukning i uge 29 og 30, hvis din arbejdsplads er lukket i disse uger.

Aftalen om ferie for personale ansat i kommuner sikrer gode og ensartede vilkår for ferie i kommunale institutioner. Det er vigtigt for både arbejdsgiver og arbejdstager at planlægge ferien i god tid og følge de fastsatte frister. Ved at kende aftalen og dine rettigheder i forhold til ferie, kan du sikre dig en god og bekymringsfri ferieperiode.

Søgeord søgt af brugere: aftale om ferie for personale ansat i kommuner 2022, aftale om 6. ferieuge, aftale om ferie for personale ansat i regioner, ferieaftalen, bupl ferie varsling, ferieaftalen kl, ferieaftalen mellem kl og forhandlingsfællesskabet, ferieaftalen staten

Se videoen om “aftale om ferie for personale ansat i kommuner”

Understanding Public Holiday – Pay & Time Off | Employsure Animation

se mere: cungcaphangchinhhang.com

Billeder relateret til aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Understanding Public Holiday - Pay & Time Off | Employsure Animation
Understanding Public Holiday – Pay & Time Off | Employsure Animation

aftale om ferie for personale ansat i kommuner 2022

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner 2022

Kommunale ansatte i Danmark har i mange år haft en særlig ferieordning, der indebærer muligheden for at holde 5 ugers ferie i træk med fuld løn. Denne ferieordning har været en vigtig del af den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor medarbejdernes rettigheder prioriteres højt, og hvor arbejdsgivere og fagforeninger samarbejder om at skabe gode arbejdsforhold.

I 2022 er der indgået en ny aftale om ferie for personale ansat i kommuner, som indeholder en række ændringer og forbedringer. Aftalen træder i kraft fra den 1. januar 2022 og er gældende for alle kommunale medarbejdere.

Ændringer i aftalen om ferie for personale ansat i kommuner 2022

En af de væsentligste ændringer i aftalen om ferie for kommunale ansatte er, at der nu bliver mulighed for at afholde ferien i mindre enheder end 2 uger ad gangen. Det betyder, at kommunale medarbejdere fremover kan holde ferie i fx 1, 3 eller 4 uger i træk, hvis det passer bedre ind i deres arbejds- og familieliv.

Derudover bliver der også indført en forhøjelse af ferielønnen. Fra 2022 vil ferielønnen stige fra 12,5% til 12,87%. Dette betyder, at kommunale ansatte får en lidt højere løn, når de holder ferie.

Endelig er der også blevet nedfældet en række regler om, hvordan kommuner kan indgå aftaler med kommunale medarbejdere om, at de kan opsamle ferie til senere brug. Disse regler gør det muligt for kommunale medarbejdere at spare deres ferie op over flere år, så de kan tage en længere ferie på et senere tidspunkt.

Hvordan påvirker aftalen kommunale ansatte?

Aftalen om ferie for personale ansat i kommuner 2022 påvirker kommunale ansatte på flere forskellige måder. For det første betyder den nye aftale, at kommunale medarbejdere har større fleksibilitet i forhold til at planlægge deres ferie. De kan nu holde ferie i mindre enheder og dermed tilpasse ferien til deres arbejds- og familieliv.

For det andet betyder den forhøjede ferieløn, at kommunale medarbejdere får en større økonomisk gevinst, når de holder ferie. Dette er med til at sikre, at medarbejdere har mulighed for at tage den nødvendige ferie og samtidig have råd til at gøre det.

Endelig betyder reglerne om opsparing af ferie, at kommunale medarbejdere har større mulighed for at tilrettelægge deres ferie efter egne ønsker og behov. De kan spare deres ferie op over flere år og på den måde tage en længere ferie på et senere tidspunkt.

FAQs om aftale om ferie for personale ansat i kommuner 2022

Q: Hvornår træder aftalen i kraft?

A: Aftalen om ferie for personale ansat i kommuner 2022 træder i kraft fra den 1. januar 2022.

Q: Gælder aftalen for alle kommunale medarbejdere?

A: Ja, aftalen om ferie for personale ansat i kommuner 2022 gælder for alle kommunale medarbejdere.

Q: Hvad er den væsentligste ændring i aftalen?

A: Den væsentligste ændring i aftalen er, at kommunale medarbejdere nu kan afholde ferie i mindre enheder end 2 uger ad gangen.

Q: Hvordan påvirker aftalen kommunale ansatte?

A: Aftalen om ferie for personale ansat i kommuner 2022 påvirker kommunale ansatte ved at give dem større fleksibilitet i forhold til at planlægge deres ferie, en forhøjet ferieløn og mulighed for at opsamle ferie til senere brug.

Q: Hvorfor er aftalen vigtig?

A: Aftalen om ferie for personale ansat i kommuner 2022 er vigtig, fordi den sikrer kommunale ansatte gode arbejds- og ferieforhold samt en fair løn. Det er med til at skabe en god arbejdskultur og at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i kommunerne.

Q: Hvad er ferielønnen i 2022?

A: Ferielønnen i 2022 vil være 12,87%.

aftale om 6. ferieuge

Aftale om 6. ferieuge i Danmark

Den danske regering indgik i juni 2018 en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at indføre en 6. ferieuge til alle danske lønmodtagere. Aftalen trådte i kraft den 1. september 2020.

Formålet med den ekstra ferieuge er at give danske lønmodtagere mere tid til at slappe af og tilbringe tid med venner og familie. Derudover vil den ekstra ferieuge også have en positiv virkning på dansk økonomi ved at øge det indenlandske forbrug.

Hvem har ret til 6. ferieuge i Danmark?

Alle danske lønmodtagere har ret til den 6. ferieuge. Aftalen gælder både for fuldtidsansatte og deltidsansatte, uanset om man er ansat i det private eller det offentlige.

Hvornår kan man tage 6. ferieuge?

Den 6. ferieuge kan tages fra og med 1. september 2020. Det betyder også, at danske lønmodtagere kan tage den ekstra ferieuge i 2020 eller senere, hvis de ønsker det.

Hvad er betingelserne for at tage 6. ferieuge?

Der er ikke nogen specielle betingelser for at tage den 6. ferieuge udover at man skal have optjent ferie. Det vil sige, at man skal have arbejdet og optjent feriepenge i de to foregående kalenderår for at have ret til den ekstra ferieuge.

Hvis man for eksempel ønsker at tage den 6. ferieuge i 2020, skal man have arbejdet og optjent feriepenge i både 2018 og 2019.

Hvor meget er man berettiget til i løn, når man tager 6. ferieuge?

Lønnen, når man tager den 6. ferieuge, er den samme som ved den normale ferie. Det vil sige, at lønnen svarer til den løn, man ville have modtaget, hvis man var på arbejde i den uge, man har holdt ferie.

Hvordan skal man som arbejdsgiver forholde sig?

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de ansatte har mulighed for at holde den ekstra ferieuge og at udbetale feriegodtgørelse på samme måde som ved normal ferie. Arbejdsgiveren kan dog også aftale med de ansatte, at den 6. ferieuge udbetales som et tillæg til lønnen i stedet for at den holdes som ferie.

Er det muligt at overføre den 6. ferieuge til et senere tidspunkt?

Nej, den 6. ferieuge kan ikke overføres til et senere tidspunkt. Hvis man ikke har mulighed for at holde den ekstra ferieuge inden den 31. december samme år, vil man miste retten til at holde den.

Kan man tage den 6. ferieuge på deltid?

Ja, man kan godt tage den 6. ferieuge på deltid, hvis man ønsker det. I så fald vil ferieugen strække sig over det antal timer, man normalt arbejder på en uge.

Hvordan beregner man antallet af feriepenge, man har optjent?

Man kan selv beregne antallet af feriepenge, man har optjent ved at se på sin lønseddel. På lønsedlen vil der typisk stå, hvor mange feriepenge man har optjent indtil nu og hvor mange man optjener pr. arbejdstime.

Hvad sker der, hvis man bliver fyret eller siger op i løbet af året?

Hvis man bliver fyret eller siger op i løbet af året, vil man stadig have ret til at tage den 6. ferieuge, hvis man har optjent feriepenge i de foregående to kalenderår. Feriepengene vil blive udbetalt med løn ved opsigelse eller i forbindelse med opsigelse.

Hvor mange dage er den 6. ferieuge?

Den 6. ferieuge svarer til en normal arbejdsuge på 5 dage. Hvis man ønsker at tage den ekstra ferie på deltid, vil den strække sig over det antal timer, man normalt arbejder på en uge.

Konklusion

Indførelsen af en 6. ferieuge til danske lønmodtagere er et positivt tiltag, som vil give danskerne mere tid til at slappe af og tilbringe tid med venner og familie. Aftalen vil også have en positiv virkning på dansk økonomi og øge det indenlandske forbrug.

FAQs

1. Gælder aftalen om den 6. ferieuge stadigvæk?

Ja, aftalen trådte i kraft den 1. september 2020 og gælder stadigvæk for alle danske lønmodtagere.

2. Hvordan beregner man, hvor mange feriepenge man har optjent?

Man kan selv beregne antallet af feriepenge, man har optjent ved at se på sin lønseddel. På lønsedlen vil der typisk stå, hvor mange feriepenge man har optjent indtil nu og hvor mange man optjener pr. arbejdstime.

3. Hvad sker der, hvis man ikke har optjent nok feriepenge til at tage den ekstra ferieuge?

Hvis man ikke har optjent tilstrækkeligt med feriepenge til at tage den 6. ferieuge, vil man ikke have ret til at holde ferien.

4. Kan man tage den 6. ferieuge sammen med sin normale ferie?

Ja, man kan godt tage den ekstra ferieuge sammen med sin normale ferie, hvis man ønsker det.

5. Er alle typer af løn inkluderet i beregningen af feriepenge?

Ja, alle former for løn, man modtager fra en arbejdsgiver, inkluderes i beregningen af feriepenge, herunder både fast løn, løn for overarbejde, tillæg og bonusser.

6. Kan man holde den 6. ferieuge som feriedage, halve dage eller timevis?

Ja, man kan godt tage den 6. ferieuge som feriedage, halve dage eller timevis, hvis man ønsker det.

7. Hvad sker der, hvis man ikke kan tage den 6. ferieuge på grund af sygdom?

Hvis man ikke kan tage den ekstra ferieuge på grund af sygdom, vil man stadigvæk have ret til at tage den på et senere tidspunkt, hvis man har optjent feriepenge til det.

8. Hvordan vil den 6. ferieuge påvirke danske virksomheder?

Den 6. ferieuge vil give danske lønmodtagere mere tid til at slappe af og tilbringe tid med venner og familie, hvilket vil have en positiv virkning på dansk økonomi og øge det indenlandske forbrug. For danske virksomheder kan det betyde, at der skal tages højde for ekstra ferie og skal sørge for at have nok personale til at dække eventuelle fraværende.

Du kan se flere oplysninger om aftale om ferie for personale ansat i kommuner her.

Se mere information her: Seneste 127 artikler til dig

så du har læst emneartiklen aftale om ferie for personale ansat i kommuner. Hvis du fandt denne artikel nyttig, så del den med andre. Mange tak.

Kilde: Top 31 aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *